Jesteśmy niezwykle dumni z kolejnego roku z nagrodą Najlepiej Zarządzanej Firmy!

luty 2018 r.

Ranking „Best Managed Companies” publikowany jest w Holandii już dziesiąty rok. Jest to okrągła rocznica i dobra okazja, by spojrzeć wstecz. Dlatego też w tym roku ranking poświęcony jest tematyce Podnoszenia poprzeczki od 2007 r. Innymi słowy spółki BMC podnoszą poprzeczkę nieprzerwanie od 2007 r.

Adrie van Eersel, dyrektor zarządzający Elka Pieterman Polska, opowiada o swoich doświadczeniach w związku z uczestnictwem w programie na przestrzeni ostatnich lat.

Czego się pan nauczył uczestnicząc w ostatnich latach w programie BMC?

"W tym roku braliśmy udział w programie BMC po raz ósmy. Co roku jest to wyzwanie skłaniające nas do coraz większego rozwoju, do podejmowania odpowiednich kroków i lepszej pracy. Współpraca z Deloitte pomogła nam poprawić wyniki w modelu dojrzałości biznesowej opracowanym wspólnie z Uniwersytetem w Utrechcie."

Model dojrzałości biznesowej (BMM)

Model BMM określa pięć filarów, na których opiera się firma: Strategia i Polityka, Organizacja i Procesy, Zarządzanie i Kontrola, Informatyka oraz Ludzie i Kultura. Filary te przewidują cztery poziomy, wskazujące stopień rozwoju organizacji w ramach danego filaru.

Równowaga

Firmy, w których wszystkie pięć filarów jest w równowadze, radzą sobie średnio o 30% lepiej niż ogół rynku. Zrównoważone organizacje czerpią korzyści z synergii, łatwiej wprowadzają zmiany i przejawiają mniejsze straty energii.

Znak jakości

Adrie van Eersel tłumaczy: "Firmy biorące udział w programie BMC wiedzą, że postępy dokonane w danym roku będą porównywane z postępami z lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest, by co roku wykazać faktyczne postępy i ich ciągłość."

"Uzyskanie nagrody BMC postrzegamy jako znak jakości. Jest to nasz odpowiednik gwiazdek Michelin dla restauracji. Trenerzy Deloitte badają nas i na koniec decydują, czy możemy zachować tytuł Najlepiej Zarządzanej Firmy na kolejny rok. Najważniejsze dla nas jest pokazanie, że jesteśmy kompetentnym i rzetelnym partnerem dla naszych klientów, dostawców i pracowników, i że zapewniamy ciągłość działania."

Z jakimi wyzwaniami Elka Pieterman Polska poradził sobie przez ostatnich osiem lat?

"Przez kilka pierwszych lat naszego uczestnictwa w programie zwracaliśmy szczególną uwagę na rozwijanie dobrze przemyślanej strategii długoterminowej. Nasze wyzwanie polegało na tym, byśmy byli w stanie patrzeć w przyszłość na początku kryzysu ekonomicznego. Za 25 lat chcemy także odgrywać aktywną rolę w branży akcesoriów i części zamiennych."

"W ostatnich latach dużo inwestujemy w naszych pracowników. Są oni podstawą w codziennym funkcjonowaniu naszej organizacji i odgrywają bardzo ważną rolę w jej rozwijaniu. Oznacza to zatrudnianie odpowiednich ludzi, ale także szkolenia i edukację obecnego personelu. Nowością było na przykład wdrożenie zespołów interdyscyplinarnych. Ludzie z różnych obszarów specjalizacji pracują wspólnie w tej nowej konfiguracji. Dużym plusem takich zespołów jest to, że generują twórcze rozwiązania dzięki różnorodnym punktom widzenia."

"Wprowadziliśmy także wiele usprawnień w obszarze IT. Poprawiony sklep internetowy, e-mailing, EDI, linki do systemu kasowego, wprowadzania danych itp. przyczyniają się do jeszcze lepszej komunikacji i relacji z klientami."

A jak widzi pan przyszłość Elka Pieterman Polska?

Adrie van Eersel śmieje się i mówi: "Rozmawiając o przyszłości naszej firmy, często odnosimy się do B2B4C. W naszych planach wykraczamy poza rolę hurtownika dla sprzedawców detalicznych. Wspólnie z klientami i dostawcami szukamy rozwiązań dla konsumenta końcowego. Kluczowa jest tutaj współpraca ze wszystkimi stronami."

"Koniunktura jest coraz lepsza. Wydatki konsumenckie rosną. Nasze przejrzyste pozycjonowanie, wyjątkowe wartości dodane oraz dogłębna wiedza na temat klientów i produktów nastrajają nas pozytywnie. W związku z tym pewnie patrzymy w przyszłość. W tym roku ponownie chcemy dawać z siebie wszystko dla naszych klientów, dostawców i pracowników."

Zobacz wszystkie nowości